„Europejski Fundusz Rolnyna rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich_Europa inwestująca w obszary wiejskie”.