Stowarzyszenie Montownia znów zaskakuje!  W dn. 14.09.2018 r. w Koszęcinie odbyła się Fiesta Kreatywności, wydarzenie kulturalne uświetnione prelekcją Magdy Pastuszak „Wszystko jest możliwe”, występem solistów Agnieszki Zabrzeskiej i Wojciecha Poprawy z towarzyszeniem pianisty Janusza Frączka. Imprezę zwieńczyło otwarcie wystawy grafik Magdy Pastuszak „Każda twarz jest piękna” oraz mojej fotograficznej „Z innej bajki”. 
Na scenie prezes stowarzyszenia Katarzyna Ochman-Sozańska wręczyła podziękowania Przyjaciela Montowni osobom oraz instytucjom wspierającym działalność Montowni – burmistrzowi Miasta Lublińca Edwardowi Maniurze, wójtowi gminy Koszęcin Zbigniewowi Seniów, dyrektor Domu Kultury w Koszęcinie Renacie Pyrek oraz firmom: Wozijadło, restauracji Uroczysko i Duofest.