Niezwykła sesja plenerowa w zimowej scenerii wiolonczelistki Anny.