Spontaniczny, szybko zrealizowany pomysł… a teraz jego efekty! Zapraszam na wernisaż „Lubliniczanki” w ramach imprezy Forum Kobiet w lublinieckim Domu Kultury.
Temat przewodni – najwspanialsza, zawsze w pełnej gotowości, odgrywająca wszelkie życiowe role –  KOBIETA. Zwykłe – niezwykłe portrety, tak po prostu. Bo wszystkie jesteśmy wspaniałe w tym, co robimy i kochamy. Każda może być modelką dla siebie samej w lustrze.
W dalekosiężnych planach kolejne edycje projektu 🙂